Om Toneriko-kai Norge

Toneriko-kai Norge er en demokratisk organisasjon som bygger på idrettens verdier.

Det overordnede målet for Toneriko-kai Norge er å utvikle, fremme og undervise karate for helse og idrett

Vår karate har røtter i tradisjonell Shito-ryu Karate-Do (Kofukan). Verdigrunnlaget er imidlertid tilpasset vestlige normer og verdier. Forklaringsmodellene er basert på vitenskapelige og etterprøvbare teorier, moderne treningslære, fysiologi og anatomi. Forklaringsmodellene utvikles etter hvert som ny kunnskap blir tilgjengelig.