Velkommen til nytt nettsted

Velkommen til Toneriko-kai Norge sitt nye nettsted.

Nettstedet er under oppbygging, og innhold vil komme etter hvert.